Någon behöver

din hjälp

Välkommen till Handel Bohus

Handel Bohus är ett väl etablerat företag och vi har vårt kontor i Uddevalla. Vi har specialiserat oss på försäljning av kontorsmaterial till svenskt näringsliv och all vår försäljning ger bidrag till ideella organisationer. Vi stödjer idag fyra organisationer som vi har långsiktiga samarbeten med och vi hjälper till med att sprida information om deras viktiga verksamhet, till företag runt om i landet.

CancerRehabFonden

Vi är en religiöst och partipolitiskt obunden organisation som erbjuder kostnadsfri rehabilitering till cancerdrabbade. Vården har inte resurser att erbjuda rehabilitering till alla cancerdrabbade – därför behövs CancerRehabFonden. Läs mer på

www.cancerrehabfonden.se

Hjärt-Lungfonden

Ett stort tack till Handelsavdelningen Bohus AB och alla deras kunder!
Sedan år 2016 har ni tillsammans skänkt 2.542.909 kr till Hjärt-Lungfonden.

Era gåvor är ett viktigt tillskott till den vetenskapligt utvald forskning i kampen mot sjukdomar i hjärta, kärl och lungor. Forskning som gäller oss alla – även kommande generationer!
Tack än en gång.

Lotta Johansson
Projektledare företagssamarbeten
Hjärt-Lungfonden

www.hjart-lungfonden.se

Friends

Vi har funnits sedan 1997 och samarbetar idag med skolor, förskolor och idrottsföreningar i hela landet. Vårt uppdrag är att stoppa mobbning och jobbar förebyggande och främjande för att barn och unga ej ska utsättas för kränkningar och diskriminering, samt skapar opinion i samhället mot mobbning.

www.friends.se

Wonsa

Genom behandling, forskning och utbildning arbetar vi för en värld utan sexuella övergrepp. Hjärtat i Wonsas verksamhet är vår specialistklinik, där läkare och terapeuter med särskild kunskap om psykologiska skador efter incest och andra sexuella övergrepp möter patienter som utsatts för sexuella övergrepp.

www.wonsa.se

Handel Bohus AB

E-post: info@bohusab.se
Telefon: 073-654 23 89

Postadress:

Handel Bohus AB
Majorsgatan 12
451 52  Uddevalla